Lorem Ipsum is simply dummy text for about simply dummy text for about
28 Aralık 2016 tarih 9229 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 778. sayfasında ilan edilen Şirket ana sözleşmesi,
15 Kasım 2016 tarih 9198 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 599. sayfasında ilan edilen Yönetim Kurulu Başkanı atama kararı,
31 Ocak 2017 tarih 9253 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 576. sayfasında ilan edilen Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin atama kararı,
Şirket’in Mersis Numarası: 0859064028700010
Ticaret Unvanı: Anonim Şirketi
Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı: Şirketin 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası olan kuruluş sermayesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Özelleştirme Fonu'ndan karşılanmıştır.