Lorem Ipsum is simply dummy text for about simply dummy text for about

"Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşuyla, Türkiye Cumhuriyeti devler liginde “biz de varız” iddiasını bir kez daha ortaya koymuştur."

/content/images/mehmet-bostan.jpg

Türkiye Varlık Fonu, ülkemizde ekonomik sistemdeki istikrarın arttırılması, ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kamu varlıklarını daha etkin ve verimli bir şekilde yöneterek, mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir organizasyondur.

Öncelikle, bu vizyonun ortaya çıkmasında değerli himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli talimatları için Sayın Başbakanımıza teşekkürü borç biliyorum.

Türkiye Varlık Fonu yepyeni bir oluşum ve beraberinde birçok yeniliği de yanında getirerek ekonomimize, milletimize ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye için hizmet verecek önemli kurumlardan biri olacaktır.

Ulusal Varlık Fonları; devletler tarafından ellerinde bulunan varlıkların kontrolü, yönetimi ve geliştirilmesi için çeşitli yatırım stratejileri oluşturmak amacıyla kurulan özel amaçlı yatırım fonları veya varlıklardır.

Ülkemizde büyümenin artırılması için tasarruf ve yatırımların artırılması zorunludur. Mevcut durumdaki piyasalarda bulunan yüksek faiz baskısı büyüme üzerindeki önemli engellerden birisidir. Türkiye Varlık Fonunun büyük projelere sağlayacağı finansman, hem bu projelerin hayata geçmesiyle oluşturulacak istihdam yoluyla, hem de faiz üzerindeki baskıyı azaltarak, ülkemizin büyüme ve kalkınması üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

Bunun yanı sıra Türkiye Varlık Fonu ülkemizde üretimin için sanayide ihtiyaç duyulan yatırımlar için kredi temini yerine gereken yatırımın finansmanını sağlayarak konjonktürel şoklar ve bölgesel krizlere karşı ekonomimizi daha da dayanıklı hale getirecektir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin ana amaçları:

Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak
Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak
Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek
Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak
Katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak.

Türkiye Varlık Fonu, operasyonlarını uluslararası en iyi uygulama örneklerine uygun bir şekilde yapılandıracaktır. Temel İlkelerimiz şunlar olacaktır:

PROFESYONEL YÖNETİM

Türkiye Varlık Fonu, gerek kendi operasyonlarında, gerekse portföyündeki şirketlerin yönetiminde dünyaca kabul görmüş profesyonel yönetim ilkelerini baz alacaktır

ŞEFFAFLIK

Fon operasyonlarının raporlanması ve portföy şirketleriyle olan etkileşim süreçleri tam bir şeffaflık içerisinde, belirlenen yönetişim ilkeleri çerçevesinde yapılacaktır

PERFORMANS ODAKLILIK

Türkiye Varlık Fonu, her türlü yatırım aktivitesini ve portföyündeki şirketlerin yönetiminde risk-getiri beklentisinin karşılanmasını öncelikli hedef olarak alacaktır

SÜRDÜREBİLİRLİK

Türkiye Varlık Fonu, varlıkları ile ilgili uygulamalarını, yeni yatırım tercihlerini ve diğer aktivitelerini kuruluş kanununda belirtildiği üzere dış etkilerden bağımsız bir şekilde, uzun vadede sürdürülebilir şekilde yönetecektir

RİSK YÖNETİMİ VE HESAP VEREBİLİRLİK

Türkiye Varlık Fonu, operasyonlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskleri belirleyip düzenli olarak raporlayacaktır. Uygulamalarına ilişkin sorumluluklarını kuruluş kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirecektir.

 

Özetle, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye’nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayarak, ekonomik, sosyal ve siyasi açılardan manevra alanlarının genişletilmesine de imkân verecektir. Bu fon sadece bugünkü konjonktür ile değil, uzun vadede sağlayacağı fayda ile değerlendirilmedir.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşuyla, Türkiye Cumhuriyeti devler liginde “biz de varız” iddiasını bir kez daha ortaya koymuştur.

2023 Türkiye’sine giden yolda, Türkiye Varlık Fonu bu vizyonun önemli bir dinamosu olacaktır. En önemli mega projelerde Türkiye Varlık Fonu’nun imzasının olacağına yürekten inanıyoruz. Birçok mega projeye can suyu verecek Türkiye Varlık Fonunun vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.