Lorem Ipsum is simply dummy text for about simply dummy text for about

Neden Türkiye?

TÜRKİYE'NİN SON 15 YIL İÇİNDEKİ YÜKSEK VE İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİN (YILDA YAKLAŞIK %6) YILLIK %3,5'LİK BİR TAHMİN DOĞRULTUSUNDA ORTA VADEDE DEVAM ETMESİ BEKLENMEKTEDİR

GENİŞLEYEN YEREL EKONOMİ, GENÇ VE EĞİTİMLİ İŞGÜCÜNÜN YANI SIRA YÜKSEK GELİRLİ HANELERİN NÜFUS İÇİNDEKİ PAYININ ARTMASI İLE DE DESTEKLENMEKTEDİR

2008/2009 DÖNEMİNDE YAŞANAN DURGUNLUĞUN ARDINDAN GERÇEKLEŞEN HIZLI TOPARLANMA İLE BİRLİKTE MALİ İSTİKRAR TÜRKİYE'NİN BAŞARISININ KİLİT UNSURU OLMUŞTUR. TÜRKİYE HÜKÜMETİ, PEK ÇOK KANUNU AB STANDARTLARI İLE UYUMLU HALE GETİRMİŞ VE İŞ PİYASASINDA REFORM GERÇEKLEŞTİRMEK, TİCARETİ SERBESTLEŞTİRMEK VE YATIRIM ÇEKMEK İÇİN HEDEFLERİ YÜKSEK BİR GÜNDEM BELİRLEMİŞTİR

TÜRKİYE'DE 2002 YILINDAN BERİ PİYASA LİBERALLEŞMEKTE VE REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLUP, SON 15 YIL İÇİNDE İSE ÜLKE, 179 MİLYAR DOLARLIK DYY'DEN (DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM) FAYDALANMIŞTIR. TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ GÜÇLÜ KONUMU VE ÜRETİM ODAKLI FAALİYETLERİ, ÜLKENİN AB'YE VE DİĞER BÖLGELERE İHRACAT YAPAN ÖNEMLİ BİR ENDÜSTRİYEL OYUNCU ROLÜNÜ PEKİŞTİRMİŞTİR

GELECEK 10 YIL İÇİNDE KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRDE YAKLAŞIK 1 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI YATIRIM HAMLESİ BEKLENMEKTEDİR